Arkistoitu

Tutki ja ihmettele: Vedensuodatin luonnonmateriaaleista

Tutkimustupa

Oletko joskus miettinyt, miten pohjavesi muodostuu?

Kun sadevesi valuu hitaasti erilaisten maaperän kerrosten läpi, se puhdistuu ja siitä muodostuu uutta pohjavettä. Parhaiten vesi suodattuu hiekka- ja soramaan läpi. Suomen suurimmat pohjavesimuodostumat löytyvätkin harjuista.

Näin tutkit

Tutkiaksesi maaperän suodatusominaisuuksia tarvitset:

-läpinäkyviä muovimukeja, joiden pohjassa on reikiä
-läpinäkyviä, ehjiä muovimukeja
-erilaisia maaperän materiaaleja, kuten hiekkaa, soraa, sammalta, savea, kariketta jne.

Maaperän erilaisia kerroksia.

1. Valmista reikäpohjaisiin muovimukeihin suodattimia erilaisista maaperän materiaaleista.

2.Kaada likaista luonnonvettä (esim.sadevesi) suodattimien läpi toiseen, reiättömään muovimukiin. Likainen luonnonvesi voi olla esimerkiksi rantavettä tai purovettä.

3. Kokeile ensin suodattaa vettä kunkin suodattimen läpi erikseen. Mistä materiaalista valmistettu suodatin on tehokkain vedenpuhdistaja? Mitkä suodattimen ominaisuudet vaikuttavat suodatustehoon?

4. Kokeile tämän jälkeen yhdistää suodattimet päällekkäin. Näin voit mallintaa paremmin vettä, joka valuu erilaisten maakerrosten läpi muodostaen lopuksi pohjavettä. Oliko yhdistetyn suodattimen teho parempi kuin yksittäisten? Jääkö veteen vielä jotain suodattamisen jälkeen?

Millainen on paras suodatin?

Suodatukseen vaikuttavat suodatinmateriaali, materiaalikerroksen paksuus ja siinä olevien reikien koko (huokoskoko). Myös suodatettavan veden virtausnopeus vaikuttaa.
Vesi suodattuu parhaiten, jos suodatinmateriaalikerros on paksu ja siinä olevat reiät pieniä. Tällöin vesi virtaa suodattimen läpi hitaammin ja suodattuu tehokkaammin.
Suodatus ei kuitenkaan puhdista vettä kemiallisesti, toisin sanoen suodatus poistaa vedestä hiekkaa, soraa ja mutaa, muttei bakteereja tai muita pieneliöitä. Itse suodatettua luonnonvettä ei saa juoda, vaikka se näyttäisikin puhtaalta!

“Kuva: Norman, Steve. nat088.jpg. Pics4Learning. 28 May 2013”:

Lähteet:
Kokeellisuus kemian opetuksessa II –kurssilla tehty luonnontutkimustyöohje
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=17915
http://www.sci.fi/~ehakola/vesi/kierto/suodanta.htm