Arkistoitu

Puututkimuksilla Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun voittoon

Jippolan sanomat

Perinteikkään Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun esi- ja alkuopetuksen sarjassa pääpalkinnon sai Taipalsaarelainen päiväkoti Metsäpolku. Monipuolinen puututkimus -projekti oli monipuolinen ja ulottui pintaa syvemmälle. Tutkimuksen myötä esikoululaiset ovat oppineet tunnistamaan puita, tutkimaan puun eri ominaisuuksia, ymmärtämään puun kasvua sekä käyttämään puun osia taiteessa.

Kuva: Maija Pollari, Helsingin yliopiston LUMA-keskus
Metsäpolun päiväkodissa kaksi esiopetusryhmää oli toteuttanut kesän ja syksyn aikana puihin liittyvän tutkimuksen, jossa lasten aktiivinen rooli oli korostunut. Lapset saivat tehdä tutkimusasetelmiin liittyviä valintoja sekä heidän ehdotuksensa jatkotutkimuksille oli esimerkillisesti huomioitu. Tutkimuksissa puun ominaisuuksiin, kasvuun, käyttöön ja fysikaalisiin ominaisuuksiin oli paneuduttu pitkäjänteisesti.

Kilpailun tuomaristo luonnehti voittajavalintaansa seuraavasti: “Tuomariston mielestä tässä tutkimuksessa on ollut laajuutta ja syvyyttä – on opittu paljon eri asioita puista, metsästä, kasveista ja metsäteollisuudestakin. Tutkimusaihe sopii hyvin Suomeen – puut ovat
lähellä jokaista.”

Lasten tutkimuksia ohjasivat Kirsi Rehunen ja Sanna Kolhonen.

Toteuta puututkimus Metsäpolun päiväkodin tapaan

Jokainen lapsi oli saanut saanut projektin alussa oman puun tutkittavakseen. Lapset tutustuivat puun kasvuun: kuinka se saa alkunsa, kuinka siemenet leviävät ja mitä puun kasvaminen vaatii. Puusta otettiin valokuvia, aikuiset kirjasivat ylös havaintoja ja lopuksi tuotettiin oma puukirja.

Lehtien värit sekä niiden vaihtuminen tarjosivat oivia tutkimusasetelmia. Syksyllä lehtien värin vaihtumista havinnoitiin ja metsän värejä tutkittiin värikarttojen avulla. Puiden lehtiä käytettiin taiteessa hakkaamalla lehtien värejä kankaisiin, maalaamalla vaahteranlehtiä sekä painamalla saunatyynyihin lehtikuvioita.

Puunkappaleista tutkittiin luupin avulla erilaisten puunsyöjien jälkiä. Kappaleiden avulla pohdittiin myös kellumista sekä kellumisominaisuuksien hyötyjä yhteiskunnassa. Märän ja kuivan puun eroja havainnoitiin kokeilemalla puhaltaa puun läpi saippuakuplia.

Tutkimuksissa puusta rakennettiin erilaisia asioita, kuten naamioita, taloja, majoja, puu-ukkoja ja joulukuvaelman paimenensauvoja.

Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailu on Opinkirjon ja Tekniikan Akateemiset TEK:n järjestämä tiede- ja teknologiakilpailu 6 – 21 -vuotiaille.