Arkistoitu

Mitä eroa on dioksidilla, monoksidilla ja oksidilla?

Kysy Jipolta

Kysyy nimimerkki ftyjrykj.

Kuva: Ramesh Rasaiyan Flickr Creative Commons

Nimitykset dioksidi, monoksidi ja oksidi liittyvät kemiaan ja niillä viitataan yhdisteisiin, jotka ovat muodostuneet reaktiossa hapen kanssa.

Oksidilla tarkoitetaan jonkin aineen hapen kanssa muodostamaa yhdistettä. Esimerkiksi vesi H2O on vedyn oksidi!

Jos yhdisteen nimessä on monoksidi, kuten hiilimonoksidi (CO), on yhdisteessä yksi happiatomi.

Yhdisteissä, joissa esiintyy sana dioksidi, kuten hiilidioksidi ( CO2), on kaksi happiatomia.